Thông tin chuyển khoản

Thông tin tài khoản

 

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH
Số tài khoản : 0011 0000 15232
Chi Nhánh Sở giao dịch

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản :  
Nguyễn Thị Thu Hoài  
Số tài khoản : 19029316888010
Chi Nhánh Hà Nội